Knjižare su prepuštene same sebi

Knjizara-Ivo-Andric-Mostar

Najstarija prodavnica knjiga u Bosni i Hercegovini , kažu da je bila još za vrijeme osmanske uprave, u Sarajevu, a vodio ju je Jakov Trifković.

Prva moderna knjižara i papirnica otvorena je 1879. godine, a od tada mijenjale su se vlasti i čitaoci, a broj knjižara je rastao.

U prošlom vijeku knjižare su bile nezaobilazne i mogle su se naći u svakom malo većem mjestu. Međutim, kako sve teče i sve se mijenja tako se i uloga  prodavnica knjiga u današnjem vremenu promijenila.

Internet polako potiskuje stare prodavnice knjiga. One se sada mogu čitati u elektronskom obliku ili  kupiti on-line.

Šta mogu očekivati stare prodavnice knjiga u budućnosti? Na ovo pitanje je teško odgovoriti.

Već sada ako tražite neku knjigu možete dobiti i odgovor da te knjige nema, ali da imaju povoljno servis za ručavanje.  

Prodavnice knjiga danas opstaju uglavnom zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca i onih kojima miris papira i korice u ruci još nešto znače , jer podrške države ili lokalnih vlasti ovom poslu nema.

Knjižaru Ivo Andrić u Mostaru vodi Nino Šarac koji kroz razgovor sa  Huseinom Oručevićem, nam pokušava otkriti tajnu kako opstati.

Knjižara Ivo Andrić u Mostaru

Foto NINO ŠARAC – Facebook

Prilog pripremio – Husein Oručević

Ovaj podcast realizovan je uz pomoć Fondacije Rosa Luxemburg

Aktuelno