Dino Šakanović – Zborovima građana do boljeg života u Tuzli

Udruženje građana Front slobode u naredne dvije godine kroz zborove građana u mjesnim zajednicama na području Tuzle pokušaće ih animirati da se aktivno uključe u borbu za ostvarivanje svojih prava na lokalnom nivou.

Do sada je u Tuzli članove savjeta mjesnih zajednica imenovala lokalna vlast po političkoj liniji i tek bi se od naredne godine trebali održavati izbori na kojima će građani direktno birati svoje predstavnike.

O revitalizaciji uloge i značaju mjesnih zajednica i aktivne participacije građana u odlučivanju o pitanjima koja su im od interesa za poboljšavanje svakodnevnog života, zborovima građana na kojima će se artikulisati zahtjevi za prava zajednice u kojoj žive, razgovarali smo sa Dinom Šakanovićem, aktivistom Fronta slobode Tuzla.

Dino Šakanović

Razgovor vodila Gordana Katana

Aktuelno