Građani nisu dovoljno informisani niti uključeni u energetsku tranziciju

DSC7265

Rudnik  i Termoelektrana Kakanj osnova su ekonomskog razvoja kako te lokalne zajednice tako i Federacije BiH, ali istovremeno  konstantna prijetnja po život i zdravlje lokalnog stanovništva.

Prošlo je više od tri desetljeća od kada su žene kakanjskog naselja Doboj blokirale cestu kojom su kamioni vozili ugalj sa kopova i direktno, svakodnevno zagađivali okolinu. Najbolje se to vidjelo po novim krovovima kuća koji su nakon samo nekoliko sedmica mijenjali boju od prašine koja se dizala, veš okačen  da se suši u dvorištima samo bi pocrnio, boravak  van kuća postao je nemoguć…

Protesti  nisu urodili uspjehom, data obećanja  da će se pitanje zagađenja  riješiti, zbog rata koji je počeo, pala su u zaborav.

Na prvoj liniji borbe za čist zrak, za  zdravu životnu sredinu su danas ponovo žene. No sada organizovane, edukovane u kontinuitetu vrše pritisak na uprave rudnika , Termoelektrane i lokalnu vlast kako bi se sa obećanja prešlo na konkretna djela koja bi pomirila interese rada rudnika i termoelektrane i građanima osigurali uslove za zdrav život.

O tim temama razgovarali smo sa Maksumom Topalović iz NVO Alternativa Kakanj .

Foto – Maksuma Topalović

Razgovor vodio Erduan Katana – mart 2023.

Aktuelno